INHOUD - Welke leerinhouden komen aan bod in WEZO 5? INHOUD - Welke leerinhouden komen aan bod in WEZO 5?

INHOUD - Welke leerinhouden komen aan bod in WEZO 5?

Aangezien er nog inhoudelijke verschuivingen gebeurd zijn in de vernieuwde minimumdoelen, verandert zowel de inhoud van WEZO 5 als die van WEZO 4. 

Concreet verschuift thema Golven van graad 2 naar graad 3; thema Elektrodynamica maakt de omgekeerde beweging, van graad 3 naar graad 2. 

Omdat er in september ‘23 leerlingen in leerjaar 5 zullen instromen die niet de correcte voorkennis hebben opgebouwd in de wetenschapslessen inde tweede graad, bieden we volgende thema’s aan in WEZO 5: 

  • Thema 1 Elektrodynamica (Dit hoort volgens de minimumdoelen bij graad 2, maar om hiaten bij instromende leerlingen te voorkomen, voegen we dit thema toe aan het leerwerkboek WEZO 5. We voegen het ook toe op Scoodle bij WEZO 4.) 
  • Thema 2 Voortplanting 
  • Thema 3 Elektromagnetisme 
  • Thema 4 Duurzame Chemie 
  • Digitaal: Thema Golven (Dit thema zagen de instromende leerlingen van het vijfde leerjaar al grotendeels in WEZO 4) 

Ten laatste tegen editie 2025 zal thema Elektrodynamica verschuiven naar WEZO 4 en zal thema Golven op papier toegevoegd worden aan WEZO 5.

Op die manier zullen de WEZO-leeroplossingen helemaal afgestemd zijn op de nieuwe minimumdoelen en leerplannen. In de tussentijd focussen we vooral op de instromende leerlingen en zorgen we ervoor dat die geen hiaten opbouwen.