INHOUD - Welke leerinhouden komen aan bod in WEZO 5? INHOUD - Welke leerinhouden komen aan bod in WEZO 5?

INHOUD - Welke leerinhouden komen aan bod in WEZO 5?

Aangezien er nog inhoudelijke verschuivingen gebeurd zijn in de vernieuwde minimumdoelen, verandert zowel de inhoud van WEZO 5 als die van WEZO 4. 

Concreet verschuift thema Golven van de 2de naar de 3de graad; thema Elektrodynamica maakt de omgekeerde beweging, van de 3de naar de 2de graad. 

Omdat er in september 2023 leerlingen in het 5de jaar zullen instromen die niet de correcte voorkennis hebben opgebouwd in de wetenschapslessen in de 2de graad, bieden we volgende thema’s aan in WEZO 5: 

  • Thema 1 Elektrodynamica (Dit hoort volgens de minimumdoelen bij de 2de graad, maar om hiaten bij instromende leerlingen te voorkomen, voegen we dit thema toe aan het leerwerkboek WEZO 5. We voegen het ook toe op Scoodle bij WEZO 4.) 
  • Thema 2 Voortplanting 
  • Thema 3 Elektromagnetisme 
  • Thema 4 Duurzame Chemie 
  • Digitaal beschikbaar vanaf januari 2024: Thema Golven (Dit thema zagen de instromende leerlingen van het 5de leerjaar al grotendeels in WEZO 4.) 

Ten laatste tegen editie 2025 zal thema Elektrodynamica verschuiven naar WEZO 4 en zal thema Golven op papier toegevoegd worden aan WEZO 5.

Op die manier zullen de WEZO-leeroplossingen helemaal afgestemd zijn op de nieuwe minimumdoelen en leerplannen. In de tussentijd focussen we vooral op de instromende leerlingen en zorgen we ervoor dat die geen hiaten opbouwen.