AANBOD - Wordt Delta voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen? AANBOD - Wordt Delta voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen?

AANBOD - Wordt Delta voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen?

De boeken voor de 2de graad worden niet aangepast tegen september 2024. Wel voorzien we op Scoodle de nodige digitale ondersteuning, zodat leerkrachten aan de slag kunnen met minimumdoelen en leerplannen.

Zo voorzien we met de aangepaste contenmatrix op de startpagina van het leerkrachtenmateriaal een overzichtsdocument van de wijzigingen in de onderwijsdoelen. Daarin zie je per leeroplossing duidelijk welke leerinhouden niet langer verplicht zijn. (Het idee achter de nieuwe minimumdoelen voor de 2de graad is om meer onderwijstijd vrij te maken voor ‘eigen invulling’. Niettemin kunnen de niet-verplichte inhouden (cfr. geschrapte eindtermen en leerplandoelen) daarvoor dienst blijven doen.)

Daarnaast vind je op Scoodle – afhankelijk van de doelgroep – waar nodig ook nieuw, extra lesmateriaal voor verplichte en/of keuzeonderwerpen.

Op die manier kan je zonder zorgen aan de slag in de lessen wiskunde met de aangepaste minimumdoelen.