AANBOD - Wordt Sync it voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen? AANBOD - Wordt Sync it voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen?

AANBOD - Wordt Sync it voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen?

De boeken voor de 2de graad worden niet aangepast tegen september 2024. Wel voorzien we op Scoodle de nodige digitale ondersteuning, zodat leerkrachten aan de slag kunnen met minimumdoelen en leerplannen.

Denk bijvoorbeeld aan een overzichtsdocument van de wijzigingen in de onderwijsdoelen, waaruit per leeroplossing duidelijk wordt welke leerinhouden niet langer verplicht zijn.

Het idee achter de nieuwe minimumdoelen voor de 2de graad is om meer onderwijstijd vrij te maken voor ‘eigen invulling’. Niettemin kunnen de niet-verplichte inhouden (cfr. geschrapte eindtermen en leerplandoelen) daarvoor dienst blijven doen. Verder werken met de huidige leeroplossingen kan dus zonder enig probleem.