AANBOD - Wordt T-explore voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen? AANBOD - Wordt T-explore voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen?

AANBOD - Wordt T-explore voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen?

De modules voor mechanica blijven voorlopig ongewijzigd.

De twee modules voor elektriciteit worden aangepast aan de nieuwe minimumdoelen.

  • T-explore Gelijkstroomkringen wordt inhoudelijk bijgestuurd.
  • T-explore Elektromagnetisme en elektrostatica wordt inhoudelijk bijgestuurd en wordt voortaan in twee delen aangeboden. Het leerwerkboek T-explore Elektrostatica is bestemd voor de 2de graad; het leerwerkboek T-explore Elektromagnetisme voor de 3de graad.