AANBOD - Wordt WACO Biologie voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen? AANBOD - Wordt WACO Biologie voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen?

AANBOD - Wordt WACO Biologie voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen?

De boeken voor het 3de jaar worden inderdaad aangepast tegen september 2024. Zodra er nieuw inkijkmateriaal beschikbaar is, vind je dat op deze pagina.

De boeken voor het 4de jaar worden nog niet aangepast. Wel voorzien we op Scoodle de nodige digitale ondersteuning, zodat leerkrachten aan de slag kunnen met minimumdoelen en leerplannen. Denk bijvoorbeeld aan een overzichtsdocument van de wijzigingen in de onderwijsdoelen, waaruit per leeroplossing duidelijk wordt welke leerinhouden niet langer verplicht zijn.