Wordt WACO Biologie voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen? Wordt WACO Biologie voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen?

Wordt WACO Biologie voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen?

De boeken voor de 2de graad worden niet aangepast voor schooljaar 2023-2024. Wel voorzien we op Scoodle de nodige servicedocumenten, zodat je toch vlot én correct aan de slag kunt. De servicedocumenten voor het 3de jaar zijn nu al beschikbaar. De servicedocumenten voor het 4de jaar volgen zo snel mogelijk. 

Wat vind ik in de servicedocumenten?

De servicedocumenten geven aan welke onderdelen van de leeroplossing niet meer verplicht gezien moeten worden volgens de nieuwe minimumdoelen en leerplannen. Worden er andere nuances gelegd of onderdelen toegevoegd, dan bieden we daarvoor oplossingen aan via Scoodle. Ook dat wordt allemaal verduidelijkt in de servicedocumenten.

Waar vind ik de servicedocumenten?

  • Open de betrokken lerarenkit(s) op Scoodle.
  • Klik vanuit Start op het onderdeel Leerkrachtenmateriaal.
  • Je vindt de servicedocumenten onder het kopje Toelichting.