AANBOD - Wordt WEZO voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen? AANBOD - Wordt WEZO voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen?

AANBOD - Wordt WEZO voor de 2de graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen?