Welke Delta-versie is er voor de basisvorming en het specifieke gedeelte in de richtingen met keuzeoptie Latijn en Economie? Welke Delta-versie is er voor de basisvorming en het specifieke gedeelte in de richtingen met keuzeoptie Latijn en Economie?

Welke Delta-versie is er voor de basisvorming en het specifieke gedeelte in de richtingen met keuzeoptie Latijn en Economie?

In afwachting van de specifieke minimumdoelen en leerplannen kunnen we nog geen sluitend antwoord geven op deze vraag. Advies is om met Delta 5u aan de slag te gaan in leerjaar 3: we weten daarvan dat alle leerinhouden erin aan bod komen.

We voorzien in de lerarenkit op Scoodle de nodige digitale ondersteuning, zodat je als leerkracht vlot aan de slag kan in september. Denk bv. aan een overzichtsdocument dat je wegwijs maakt in welke hoofdstukken je zeker moet behandelen en welke je kan overslaan en/of behandelen als verdieping/verbreding.