ALGEMEEN - Zullen de leeroplossingen op tijd klaar zijn? ALGEMEEN - Zullen de leeroplossingen op tijd klaar zijn?

ALGEMEEN - Zullen de leeroplossingen op tijd klaar zijn?

Voor elke leeroplossing geldt dat er aan de start van het schooljaar voor elk subvak een aantal digitale leerpaden klaar zullen zijn. Doorheen het schooljaar vullen we die verder aan. Vanaf schooljaar 2024-2025 kan je flexibel aan de slag met alle digitale leerpaden.

Vanuit de digitale leerpaden wordt verwezen naar de activerende leerboeken en de extra bundels op Scoodle.

  • De extra bundels zijn beschikbaar op Scoodle vanaf september 2023.
  • De activerende leerboeken zijn al beschikbaar als bladerboek (plantynbeleefsessies.be) en vind je half juni in je lerarenkit. Klaar voor schoolstart dus!

Uitzondering: de activerende leerboeken Verzorgende/zorgkundige en Anatomie en fysiologie; die zijn pas beschikbaar vanaf schooljaar 2024-2025. Als tussenoplossing voor het ontbreken van deze activerende leerboeken voorzien we naslagwerken op Scoodle uit Zorgwerkwijzer.