AANBOD - Welk lesmateriaal kan ik gebruiken binnen Gezondheidszorg? AANBOD - Welk lesmateriaal kan ik gebruiken binnen Gezondheidszorg?

AANBOD - Welk lesmateriaal kan ik gebruiken binnen Gezondheidszorg?

In de richting Gezondheidszorg kan je in schooljaar 2023-2024 aan de slag met deze onderdelen:

 • Kick-off pakket 3de graad
 • Activerend leerboek Logistiek assistent voor gezondheidszorg: inhouden over verplaatsen, maaltijdbedeling in zorginstelling en zorg voor verbruiksgoederen
 • Activerend leerboek Huishoudhulp: inhouden over sinnercirkel, aanpassen maaltijden, allergie en intolerantie …
 • Activerend leerboek Werkveldgids: inhouden over het werkveld, wettelijk kader, zorg in Vlaanderen, ontwikkelingspsychologie, diversiteit, communiceren, observatieproces, gezondheidsbevordering
 • Bundel op Scoodle ‘Omgaan met het zieke kind’
 • Bundel op Scoodle ‘Sociaal gedrag’
 • Bundel op Scoodle ‘Zorgethiek’
 • Naslagwerk ‘Aandoeningen’ van zorgwerkwijzer
 • Naslagwerk ‘Verzorgingstechnieken’ van zorgwerkwijzer
 • Aantal digitale leerpaden
 • Bordboek stofwisselingsfysiologie en secretie

Vanaf schooljaar 2024-2025 komen daar volgende onderdelen bij:

 • Activerend leerboek Anatomie en fysiologie
 • Activerend leerboek Verzorgende/Zorgkundige
 • Resterende digitale leerpaden

Op Scoodle vind je een doelenmatrix waar je ziet welke digitale leerpaden per trimester klaar zullen zijn.

Als je in jouw lessentabel meer lesmateriaal nodig hebt voor jouw specifieke vak dan de digitale leerpaden die we volgend schooljaar aanbieden, kan je zelf aan de slag met de verschillende onderdelen die er zijn.

Zo kan je de bundels ‘Omgaan met het zieke kind’ en ‘Sociaal gedrag’ gebruiken in het vak ‘(ped)agogisch handelen’. Vanaf september 2024 zullen deze inhouden aangeboden worden in digitale leerpaden.

Bovendien kan je de beide naslagwerken van zorgwerkwijzer, het hoofdstuk ontwikkelingspsychologie in het activerend leerboek Werkveldgids en het activerend leerboek Logistiek assistent voor gezondheidszorg gebruiken als voorbereiding op de stage in een woonzorgcentrum. Vanaf september 2024 zullen deze inhouden aangeboden worden in het activerend leerboek Verzorgende/Zorgkundige en in de digitale leerpaden.

Je kan het bordboek ‘stofwisselingsfysiologie en secretie’ gebruiken als tijdelijke oplossing in plaats van het activerend leerboek Anatomie en fysiologie.