Handleiding klasscreening Handleiding klasscreening

Handleiding klasscreening

In nauwe samenwerking met onze gebruikers ontwikkelden we de klasscreening.

Met deze tool kan je elke klas op een efficiënte en overzichtelijke manier evalueren door gebruik te maken van kleurcodes of pictogrammen. De gegevens van de screenings (Salto, Toeters, Kontrabas, AVI, CEGO ...) worden automatisch toegevoegd aan het leerlingendossier. Op die manier heb je over de jaren heen een zeer goed zicht op de evolutie van je leerlingen.

In bijlage vind je de handleiding die je alle functionaliteiten kort toelicht.