Volgen
Lesfiches en methodefiches

Een lesfiche is een overzicht van je volledige lesvoorbereiding. 
Deze heeft een vaste vorm en bestaat uit drie onderdelen:

  • Doelen
  • Lesverloop
  • Materiaal

Als leerkracht kan je in Scoodle zelf eigen lesfiches aanmaken ter voorbereiding van je lessen.
Deze kan je in je agenda plannen en achteraf een doelenrapportage opvragen.

Methodefiches zijn lesfiches gemaakt bij een specifieke methode. 
Wanneer je werkt met vb. 'De Wiskanjers', kan je per les een fiche terugvinden waarmee je aan de slag kan.
Deze fiches hoef je als leerkracht dus niet zelf te maken, maar kan je gewoon in Scoodle vinden en gebruiken.