Volgen
Wat is het verschil tussen Zill in Scoodle/iOmniwize en de ZillFicheKit?

Binnen het leerplanconcept ‘Zin in leren! Zin in leven!’ staat de harmonische ontwikkeling van de totale persoon voorop. Deze harmonische ontwikkeing wordt getypeerd door 10 ontwikkelvelden met onderliggende ontwikkelthema's. 

 Zill_zill_kort.png

Om leerkrachten een duidelijk zicht te geven of hun les 'zillig' is, heeft elk ontwikkelveld een vaste kleur gekregen. Deze ontwikkelvelden worden voorgesteld in 2 kringen die samen de 'Donut' vormen: de buitenste kring stelt de persoonsgebonden ontwikkelvelden voor en de binnenste de cultuurgebonden. Bij een 'Zillige les' maak je zowel gebruik van doelen uit de binnenste als de buitenste kring. De donut dient dus als visuele ondersteuning bij je lessen.Donut_met_icoontjes_en_ontwikkelvelden_wit.png