INHOUD - Waar zitten de inhouden van toegepaste psychologie? INHOUD - Waar zitten de inhouden van toegepaste psychologie?

INHOUD - Waar zitten de inhouden van toegepaste psychologie?

De inhouden van toegepaste psychologie zijn mee opgenomen in de leeroplossing LEF! 5/6 in de dubbele finaliteit. In de doelenmatrix kan je bij thema (kolom E) filteren op ‘Ontwikkelingspsychologie’, ‘Communiceren, samenwerken en groepsdynamica’ en ‘Gezondheidsbevordering’. Op die manier krijg je de inhouden te zien die mogelijks bij het vak ‘toegepaste psychologie’ horen. Vanuit deze leerpaden wordt er verwezen naar de activerende leerboeken en naar de online bundel ‘sociaal gedrag’.