Belangrijke informatie bij de alfaversie van LeesRadar Belangrijke informatie bij de alfaversie van LeesRadar

Belangrijke informatie bij de alfaversie van LeesRadar

In dit artikel vind je belangrijke informatie voor het gebruik van LeesRadar tijdens de alfaversie.

Afname van gestandaardiseerde begrijpend-leestoetsen (screening-tools)

 • Deelname met de hele school: Neem deel met de volledige school, van L1 tot L6, voor het meest waardevolle inzicht in de begrijpend-leesontwikkeling.

 • Digitale toetsafname: Zorg voor apparaten waarop leerlingen de toetsen digitaal kunnen maken. Idealiter worden koptelefoons of oortjes gebruikt.

 • Teksten op papier voor L1 tot en met L4: Leerlingen van L1 tot en met L4 krijgen de teksten bij de toetsen ook op papier. Deze teksten zijn beschikbaar op Scoodle om zelf af te drukken.

 • Korte oefentoets: Voor leerlingen die nog geen ervaring hebben met toetsen op Scoodle Play is er een belangrijke korte oefentoets beschikbaar.

 • Toetsduur: De afname van de toetsen varieert van 30 tot 90 minuten, afhankelijk van de leeftijd en het tempo van de leerlingen. Er is geen tijdslimiet, zodat alle leerlingen op hun eigen tempo kunnen werken. De tijd die aan de toetsen wordt besteed, hangt af van de vertrouwdheid van de leerlingen met digitale apparaten en de voorbereiding door de leraar/zorgcoördinator/ICT-coördinator (bv. het klaarzetten van computers, vooraf inloggen, enz.).

 • Toetsniveaus: Per leerjaar zijn er toetsen op verschillende niveaus. Leraren kunnen zelf kiezen welke toetsen ze voor hun leerlingen klaarzetten, met behulp van een beslissingsschema vooraf. Het beslissingsschema en de leidraad voor een gestandaardiseerde afname staan op Scoodle onder het tabblad bij de toetsen.

 • Gestandaardiseerde afname: Toetsen worden door leraren (of zorg/SES-leraren) op een gestandaardiseerde manier afgenomen, waarbij leerlingen alleen mogen worden geholpen zoals voorgeschreven in het platform. Je vindt een kort overzicht van de instructies op Scoodle in de map ‘extra achtergrondinformatie’.

 • Planning: Plan de toetsafnames voor verschillende klassen tussen 4 maart en 15 april.

Afname van instrumenten voor een breder en dieper beeld (breedbeeld-tools)

 • Minstens 10 leerlingen: Kies minstens 10 leerlingen op de school om instrumenten in te vullen die leesmotivatie, woordbegrip, kennis van de wereld, enz. meten.

 • Zelfgekozen instrumenten: Kies zelf per leerling de instrumenten om te gebruiken.

 • Digitale invulling tijdens begrijpend lezen: Vul deze instrumenten digitaal in tijdens een zelfgekozen activiteit van begrijpend lezen. Raadpleeg de informatie bij de instrumenten in het platform voor gedetailleerde begeleiding. Er is ook een observatie-instrument beschikbaar voor gebruik tijdens de afname van de screening-tools.

 • Planning: Vul de instrumenten in tussen 4 maart en 30 april.

Heb je het antwoord op jouw vraag niet gevonden? Bekijk de gerelateerde artikelen of neem via dit formulier contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk verder.