AANBOD - Wordt Nerf voor de 1ste graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen? AANBOD - Wordt Nerf voor de 1ste graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen?

AANBOD - Wordt Nerf voor de 1ste graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen?

De boeken voor de 1ste graad worden niet aangepast tegen september 2024. Voor schooljaar 2024-2025 voorzien we op Scoodle wel duidelijke servicedocumenten waarin opgenomen staat wat eventueel weggelaten mag worden uit de huidige leerwerkboeken.

 

Wat is de impact van de nieuwe minimumdoelen?

De opsplitsing tussen ruimte en natuur is meteen een grote wijziging, maar aangezien we met Nerf al werken met aparte uitgaves voor Nerf Ruimte en Nerf Natuur, zal het makkelijk zijn om in het nieuwe vak natuurwetenschappen enkel gebruik te maken van de leerwerkboeken van Nerf Natuur (1 en 2). Samen zijn zij geschreven voor 3 graaduren, net wat de nieuwe lessentabellen voorschrijven voor het vak natuurwetenschappen.

Uiteraard zullen er mogelijk kleine wijzigingen zijn, maar we blijven achter het concept van Nerf staan. We vertrouwen erop dat je volgend schooljaar - dankzij de online servicedocumenten - nog vlot met deze leeroplossing aan de slag kunt.