AANBOD - Wordt HOEZO voor de 1ste graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen? AANBOD - Wordt HOEZO voor de 1ste graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen?

AANBOD - Wordt HOEZO voor de 1ste graad aangepast i.f.v. de nieuwe minimumdoelen?

De boeken voor de 1ste graad worden niet aangepast tegen september 2024.

Scholen krijgen twee schooljaren de tijd om de nieuwe minimumdoelen op eigen ritme te implementeren. Je kunt volgend schooljaar dus zonder enig probleem verder werken met de huidige versie van HOEZO.

We herwerken het aanbod van HOEZO voor het 1ste én 2de jaar tegen september 2025. Die uitgaven zullen niet alleen voldoen aan de nieuwe minimumdoelen en leerplannen, maar ook een antwoord bieden op de actuele uitdagingen in het onderwijs zoals blended leren en extra taalondersteuning.

De nieuwe versie van HOEZO zal bestaan uit drie afzonderlijke pakketten i.p.v. uitgaven voor een specifiek aantal lesuren. Dat geeft leerkrachten de flexibiliteit en keuzevrijheid om zelf te kiezen in welk jaar ze welk thema aan bod laten komen. Hieronder vind je een voorlopig overzicht van de thema's per pakket.

PAKKET A

 • Kennismaking met natuurwetenschappen
 • Voedselrelaties en biodiversiteit
 • Materie

PAKKET B

 • Bouwstenen van organismen
 • Het spijsverteringsstelsel
 • Het ademhalingsstelsel
 • Het transportstelsel
 • Keuzethema's:
  • Het uitscheidingsstelsel
  • Stelsels bij andere dieren

PAKKET C

 • Het voortplantingsstelsel
 • Energie en fotosynthese
 • Krachten
 • Massa, volume en massadichtheid
 • STEM-project

Voor schooljaar 2024-2025 voorzien we op Scoodle wel een duidelijk servicedocument met een overzicht van wat eventueel weggelaten mag worden uit de huidige leerwerkboeken en wat als verdieping behandeld kan worden.

In de loop van het schooljaar zetten we ook het thema Massadichtheid (dat verschoven is van de 2de naar de 1ste graad) op Scoodle. We raden aan dit te behandelen in het 2de jaar.