Volgen
Wat is Leerrijk?

Leerrijk is dé onderwijssite in Vlaanderen die je informeert, ondersteunt, activeert en stimuleert om je onderwijs kracht bij te zetten.

Voor iedereen die een functie vervult in het onderwijs: leraren, directies, zorgcoördinatoren, ict-coördinatoren, nascholers, begeleiders, inspecteurs én studenten in de lerarenopleiding. Leerrijk verrijkt je visie en aanpak.

 

Een initiatief van uitgeverij Plantyn

Plantyn ontwikkelt en verspreidt leermiddelen voor het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het hoger en het wetenschappelijk onderwijs en het volwassenenonderwijs. Voor elk van deze onderwijsniveaus bieden wij een ruim aanbod voor een zo groot mogelijke diversiteit van vakgebieden. De opdeling in specifieke uitgeefkernen per onderwijsniveau garandeert een gerichte marktbenadering, waarbij de wensen en behoeften van de onderwijsinstellingen en hun personeel centraal staan.

Naast leermiddelen bieden wij ook professionele informatie voor leerkrachten, directies, nascholers, begeleiding, CLB's, inspecties en beleidsmensen.  sIn de uitgaven vindt u informatie over leerlingenbegeleiding, didactiek, schoolmanagement, rechtspositie van het personeel, enz.