Volgen
Wat mogen/kunnen mijn leerlingen doen?

AmbraSoft Taal en Rekenen bevat oefenstof voor alle groepen van klas 1  tot 6. Sommige modules zullen vooral in de lagere groepen gebruikt worden, terwijl andere modules juist weer geschikt zijn voor de hogere groepen. Daarom kan je zelf de vakgebieden en modules zo instellen, dat die voor jouw leerlingen zinvol zijn. Dit doe je in het scherm 'Leerstofaanbod'.

Voor AmbraSoft Taalbende zien de leerlingen enkel oefeningen van hun eigen leerjaar.