Volgen
Uitnodiging aan educatieve uitgeverijen

U kunt als uitgever gebruik maken van iOmniwize om leerkrachten toegang te geven tot uw eigen methodefiches. 

Er bestaan in iOmniwize twee types methodefiches:

  • De basis methodefiche
  • De verrijkte methodefiche 
 Basis methodefiche  Verrijkte methodefiche

 Gratis

- Bevat leerlijnen, lesdoelen en leerplandoelen

- Bevat het lesverloop

- De leerkracht kan de methodefiche zelf koppelen aan het leerplan om zo een doelenrapportage te krijgen

- De leerkracht kan de methodefiche tekstueel aanpassen

- Wordt makkelijk ingeladen dankzij een open lesfiche formaat

 

 

 

- Standaard voor Plantyn-methodes

- Idem basis methodefiche

- Kan door de uitgeverij gekoppeld worden aan het leerplan

- Kan door de uitgeverij verrijkt worden met materiaal van de uitgeverij (bordboek, oefeningen, audio, …)

- Materiaal van de uitgeverij is beschermd op Knooppunt of op een eigen platform

- Kan verrijkt worden door de leerkracht zelf

- Maakt gebruik van een afspeler om zo het lesgeven zelf aantrekkelijker te maken

Naar de toekomst toe zullen wij volgende voorwaarden hanteren voor het gebruik van de methodefiches:

  • iOmniwize zal enkel optreden  als een “doorgeefluik”.
  • De eindgebruikers aanvaarden de algemene voorwaarden voor het gebruik van iOmniwize inclusief het respecteren van auteursrechten en creative commons licenties van alle uitgeverijen die content wensen te plaatsen op iOminiwize.
  • Alle uitgeverijen zijn anderzijds ook zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de auteursrechten van alle content die door hen op iOmniwize geplaatst wordt.
  • iOmniwize respecteert het concept van creative commons licentie.

Wenst u in iOmniwize methodefiches te integreren, neem dan contact op met ons iOmniwize team.