Volgen
Release AmbraSoft 29/01/2015

Op donderdagavond 29 januari werd een nieuwe versie van Ambrasoft vrijgegeven.

  • De Taalbende-module is uitgebreid met de ‘Spel-trainer’. In die module kunnen spellingsmoeilijkheden uit de Taalbende-lessen extra ingeoefend worden. De leerkracht kan de doelwoorden van die oefeningen bekijken en wijzigen en heeft ook de mogelijkheid om woordblaadjes af te drukken voor de desbetreffende lessen.
  • In de ‘Ik-vormtrainer’ (niveau 4) verloopt de voortgang van de oefening IVM7000 nu correct.
  • In de leesboekjes (module ‘lezen’) werkt de printknop nu correct. 
  • De oefening ‘Doorstreper’ (module ‘taal’) werkt nu correct met een spatie. 
  • De Woordmaatje-module werkt nu correct op iPad. 
  • Bij de sessieresultaten wordt nu ook de naam van het woordpakket getoond wanneer dat van toepassing is.
  • De instellingen ‘Toetstijd’ en ‘Diplomatijd’ van de tafeltrainer zijn uitgebreid met hogere waarden (tot respectievelijk 150 en 420). Zo hebben leerkrachten met zwakkere leerlingen de mogelijkheid om de leerlingen meer tijd te geven voor die oefeningen.