Volgen
Een eigen leerplan aanmaken

In het menu “Lesvoorbereiding” vind je alle leerplannen terug die beschikbaar zijn in Scoodle.

Je kan hier ook een eigen leerplan aanmaken. Dat kan

  • door van nul te beginnen en een eigen leerplan toe te voegen
  • door een officieel leerplan te kopiëren en deze kopie te  bewerken om er zo je eigen leerplan van te maken

Een eigen leerplan toevoegen

Ga naar lesvoorbereiding > leerplannen.

Je vindt hier alle officiële leerplannen terug alsook een rubriek met “eigen leerplannen”. 

Om een eigen leerplan toe te voegen klik op het pijltje naast “eigen leerplannen”.

 

Je krijgt volgend scherm te zien:

Geef je leerplan een code en een naam en vul in voor welke onderwijsvorm, voor welk net, voor welk vak, voor welk leerjaar het leerplan bedoeld is. Klik op bewaren.

Rechts verschijnt nu ook de tab “doelen”. Klik hierop om je eigen leerplandoelen toe te voegen.

Klik op het pijltje naast “leerplandoelen” en geef je map een naam. 

Klik op het pijltje naast de map om een submap of een leerplandoel toe te voegen.

Elk leerplandoel krijg een code, een beschrijving en eventueel didactische tips.

Sla het leerplandoel op door op het opslaan-icoon bovenaan rechts te klikken.

Een officieel leerplan kopiëren en bewerken

Je kunt ook een officieel leerplan kopiëren.

Klik op het leerplan dat je wilt kopiëren. Klik op de knopt “kopieer dit leerplan”.

Er komt nu een kopie van een officieel leerplan bij je eigen leerplannen te staan. Deze kopie kun je bewerken.

  • De gegevens van het originele officiële leerplan (regio, net, onderwijstype,..) worden behouden maar je kunt wel de naam aanpassen en onderwijstypes, leerjaren, vakken toevoegen.
  • Je kunt nieuwe doelen toevoegen en bestaande doelen bewerken.

 

Vanaf het moment dat je een eigen leerplan aangemaakt hebt, kun je dit leerplan ook selecteren in je profiel en kun je de doelen van dit leerplan koppelen aan je lesfiches.