Volgen
Waarom hebben mijn methodefiches geen automatisch gekoppelde doelen?

Er zijn twee types van lesfiches: basislesfiches en verrijkte lesfiches. Standaard zijn de lesfiches van elke Plantyn-methode verrijkte lesfiches. 

Maar wat is nu precies het verschil?

De verrijkte lesfiches zijn automatisch gekoppeld aan de eindtermen en de leerplandoelen per onderwijsnet. Deze fiches zijn verrijkt met het beschikbare digitale materiaal van elke methode (bordboek, oefeningen, audio, video,  …) en kan je ook verrijken met je eigen materiaal. Deze verrijkte fiches kun je bovendien afspelen in de klas; zo geef je meteen een nieuwe dimensie  aan het lesgeven.

De basislesfiches van andere uitgeverijen bevatten het lesverloop, de leerlijnen, de lesdoelen en de leerplandoelen, telkens op lesniveau. Je kunt deze basislesfiches tekstueel aanpassen en zelf koppelen aan het leerplan om zo een doelenrapportage te krijgen.

Scoodle is een open platform en heeft de andere uitgeverijen dan ook de mogelijkheid geboden om te opteren voor verrijkte lesfiches (Meer weten?).

Tot op heden tekenden zij hier niet op in. Heeft u hier vragen over, dan richt u zich best tot de uitgeverij in kwestie.