Volgen
Iomniwize verspringt naar het inlogscherm of krijg ik een wit scherm.

Dit komt omdat er geen persoon meer gekoppeld is aan het beheerdersaccount. Voor de privacy en beveiligingswetgeving, is dit nu vereiste. Contacteer de helpdesk met het rijksregisternummer en naam van de persoon die gekoppeld moet worden aan het beheerdersaccount.