Het lukt niet om mijn Scoodle-pakket of lerarenkit te activeren Het lukt niet om mijn Scoodle-pakket of lerarenkit te activeren

Het lukt niet om mijn Scoodle-pakket of lerarenkit te activeren

Het lesmateriaal wordt automatisch geactiveerd wanneer je schoolbeheerder je toegang geeft. Vraag dus eerst toegang via je schoolbeheerder.

Lukt het toch niet? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Welke informatie is noodzakelijk?

  • e-mailadres dat je gebruikt op Scoodle:
  • naam en postcode van je school:
  • methode en leerjaar van het materiaal dat je wilt activeren:
  • bij een lerarenkit: de activatiecode die niet werkt