Het lukt niet om mijn Scoodle-pakket of lerarenkit te activeren Het lukt niet om mijn Scoodle-pakket of lerarenkit te activeren

Het lukt niet om mijn Scoodle-pakket of lerarenkit te activeren

Het materiaal van De Wiskanjers, De Taalkanjers en De Wereldkanjers wordt automatisch geactiveerd wanneer je schoolbeheerder je toegang geeft.

Het materiaal van overige methodes activeer je m.b.v. een activatiecode.

Lukt het toch niet? Neem dan contact op met onze helpdesk.

Welke informatie is noodzakelijk?

  • e-mailadres dat je gebruikt op Scoodle:
  • naam en postcode van je school:
  • Methode/leerjaar van het materiaal dat je wil activeren:
  • (Bij een lerarenkit de activatiecode die niet werkt)