Stap 4: Maak een doelenrapportage Stap 4: Maak een doelenrapportage

Stap 4: Maak een doelenrapportage

Ga naar je klasagenda en klik op 'Doelen afdrukken' in de werkbalk acties.

mceclip0.png

Vervolgens verschijnt er een venster met één of meerdere tabbladen. Het 'ZILL Dashboard' en de 'ZILL Rapportage' (2) kan je enkel gebruiken wanneer je met het ZILL leerplan werkt. Het gebruik van deze tabbladen leggen we hieronder niet uit, maar vind je terug in het artikel over de ZILL-rapportage. Afdrukken van de ZILL-doelen is helaas niet mogelijk.

Werk je met een ander leerplan? Dan selecteer je de gevraagde gegevens op het eerste tabblad 'Doelen' (1). mceclip1.png

Je kiest het schooljaar, de klas waarvoor je een overzicht wil opvragen en het leerplan waarvan je wil weten welke doelen je al dan niet behandeld hebt in de periode die je opgeeft.

Je vindt hier automatisch jouw klassen terug en per klas de leerplannen waaraan je volgens je agenda hebt gewerkt in die klas.

Staat je klas niet in het overzicht? Dan betekent dit dat er in de agenda geen enkel lesblok staat dat gekoppeld werd aan deze klas. Dit is erg belangrijk om een doelenrapportage te kunnen maken.

mceclip2.png

Je kunt kiezen voor 2 types van overzichten:

  • Een kort en krachtig overzicht: alleen een opsomming van de leerplandoelen
  • Een gedetailleerd overzicht: Hierin vind je niet alleen terug of je een doel behandeld hebt, maar meer specifiek ook in welke les je dat deed.

Wanneer je 'alle doelen' selecteert krijg je een opsomming van alle doelen en krijgen de behandelde doelen een blauwe kleur.

Wil je alleen de doelen die rechtstreeks op de lesfiche staan? Vink dit dan aan.
Wanneer je dit niet aangevinkt, krijg je zowel de 'rechtstreekse' doelen als de 'onrechtstreekse' doelen. In een lesfiche kan je de onrechtstreekse doelen zien door op het vergrootglas voor een doel te klikken. Dan zie je welke ander doelen aan het betreffende doel gekoppeld zijn.