Volgen
20/04/2020 - En wat nu?

Het team van Plantyn zet alles in het werk om u in Corona-tijden zo goed als mogelijk verder te helpen. Toch zijn bepaalde vragen voor ons onmogelijk om op in te gaan. Omwille van het auteursrecht kunnen wij bepaalde pdf-bestanden niet zomaar verdelen, ook niet in uitzonderlijke toestanden.

Ondertussen blijven wij u op schooldagen een dagelijks aanbod van dagtaken (voor taal, wiskunde, WO en een creatieve opdracht) doen. Op papier via www.leerleefbeleef.be en digitaal zetten we een dagtaak klaar (in Scoodle Play) in het geval dat u dat als leerkracht nog niet hebt gedaan. Onze instructiefilmpjes voor wiskunde en taal zijn vrij beschikbaar via www.wiskanjerfilmpjes.be en www.taalkanjerfilmpjes.be . In Scoodle Play kan u aan alle oefeningen ongeacht welke kanjermethode u gebruikt.

Wij hopen met z’n allen dat het normale schoolleven zich snel weer op gang kan trekken. Wij wensen u bovenal een goede gezondheid in deze barre tijd en kijken samen met jullie uit naar betere dagen.

 

 

Misschien maak je toch nog even volgende bemerking:

 

  • De boeken liggen op school:  Wist je dat heel wat scholen ophaal momenten organiseren waarop ouders de boeken kunnen ophalen.  Dit is zeker toegelaten, mits er rekening gehouden wordt met de afspraken rond social distancing.  Zelf rondbrengen of versturen via post zijn andere alternatieven.  Dit is ook de ideale gelegenheid om er even een persoonlijke boodschap voor je leerlingen bij te steken!

 

  • Het kind zou nu best met een TWIST-boek of de kanjerhuiswerk-boeken werken: Liggen de boeken op school dan verwijzen we je naar bovenstaand punt.  Wil je ze bestellen, dat is zeker mogelijk.  De twist-boeken en kanjerboeken zijn beschikbaar en leverbaar vanuit onze webshop.  De huistaken van spelling staan in de lerarenkit.

 

  • Het materiaal uit de zorgmappen zou nu echt van pas komen: Ben je reeds in het bezit van zorgmappen dan kan dit intern verdeeld en gebruikt worden.  Wil je dit bestellen, dat is zeker mogelijk online via https://www.plantyn.com/web/nl/tussenpagina

 

 

  • De correctiesleutels zouden wel handig zijn: We hebben de bladerboekjes van de correctiesleutels voorzien op www.leerleefbeleef.be Deze zijn wel integraal en niet opgesplitst per les omdat dit boek ook als een boek wordt verdeeld en niet in stukjes.

 

  • De dagtaken zouden we graag als Word-document krijgen:  Ter ondersteuning van het “op afstand lesgeven” hebben we de dagtaken in het leven geroepen.  Het gaat hierbij om een combinatie van bestaand materiaal en nieuw materiaal dat we onmiddellijk in pdf aanmaken.  Alles omzetten ook naar Word is wegens tijdgebrek een onhaalbare taak voor onze uitgevers momenteel.

 

  • De verkorte routes bestaan alleen voor de kanjer-methodes: jammer genoeg beschikken we niet over de mankracht om op zo’n korte termijn dit voor al onze methodes uit te werken.  Om die reden hebben we gefocust op onze kernmethodes (De Wiskanjers, De Taalkanjers, De Wereldkanjers en Et)

 

  • De verkorte routes bevatten alleen de laatste blokken en laatste thema’s: We volgen hierbij het vooropgestelde jaarplan dat we aanbieden in onze lerarenkits. Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie en alle blokken reduceren tot een minimum is een onmogelijke taak op zo’n korte termijnen.

 

  • Extra oefeningen (o.a. vanuit zorg) in Scoodle Play: Naast de methode-oefeningen hebben we ook onze drill-modules. Die kan je alsnog niet als taak klaarzetten, maar ze bevatten heel wat oefenstof die ook voor de zwakkere leerling extra oefenkansen kan bieden. Vandaag kunnen we geen methode-gebonden extra zorg-oefeningen aanbieden, maar we werken hier zeker aan voor de toekomst.

 

  • Is er een aanbod voor andere vakken dan taal, wiskunde en WO (Derde graad strip voor Frans): Wij focussen ons vandaag op de drie hoofdvakken en doen dus geen aanbod voor bv. Godsdienst, Muzische vorming of sociale vaardigheden.

 

 

Heb je nog andere vragen, aarzel niet ons te contacteren via het contactformulier hier.