Volgen
Info over Scoodle Start, Scoodle Kick en Scoodle Sprint

Scoodle is voor het basisonderwijs beschikbaar in drie licenties/pakketten: Scoodle Start, Scoodle Kick en Scoodle Sprint.

Scoodle Start is gratis beschikbaar en niet gekoppeld aan de Kanjermethodes van Plantyn.

 • Vernieuwde agenda, inclusief lesfiches en gekoppelde leerplandoelen
 • Toegang tot het digitaal oefenplatform Scoodle Play met gedifferentieerde oefeningen bij elke les, extra driloefeningen en Wizenoze
 • Instructiefilmpjes voor leerlingen

Scoodle Kick wordt berekend op een prijs per leerling. Deze licentie is beschikbaar voor De Wiskanjers
De Taalkanjers en Wereldkanjers. Het omvat alles van Scoodle Start en bovendien ook ...

 • Digitale handleiding (pdf)
 • Kopieerbladen en bijlagen per les (pdf)
 • Bewerkbare toetsen
 • Bordboeken met bordlessen
 • Digitale huistaken inplannen
 • Digitale toetsen (waar mogelijk) inplannen

Scoodle Sprint wordt berekend op een prijs per leerling. Deze licentie is beschikbaar voor De Wiskanjers en De Taalkanjers. Het omvat alles van Scoodle Start, Scoodle Kick en bovendien ook ...

Voor De Wiskanjers:

 • Differentiatie remediëringsmodule op maat van elke leerling
 • Afdrukbare versie van het Kanjerwerkboek ifv. huiswerk en voorbereidingen toets (+ correctiesleutel)
 • Driloefeningen
 • Klaszorg per leerjaar met extra remediëringsmateriaal, stappenplannen en hulpkaarten
 • De Wiskanjers Twist lerarenkit (correctiesleutel)
 • De Wiskanjers Schoolzorg lerarenkit (correctiesleutel) 

Voor De Taalkanjers:

 • Differentiatie- en remediëringsmodule op maat van elke leerling
 • Extra gedifferentieerde huistaken voor spelling en technisch lezen (pdf)
 • Materiaal voor anderstalige en taalarme leerlingen (taal en spelling)
 • De Taalkanjers Twist lerarenkit (correctiesleutel)
 • De Taalkanjers Schoolzorg lerarenkit (correctiesleutel) 

De licentie Scoodle Sprint is niet beschikbaar voor Wereldkanjers.