Volgen
Zending niet ontvangen of ontvangen met schade?

Zending met schade

 E-mail aan de service afdeling via service@plantyn.com

  1. Vermelding van het ordernummer en klantnummer
  2. Foto’s van de goederen en de verpakking
  3. Waarde van de opgelopen schade
  4. Hoe werd de zending in ontvangst genomen
  5. Te melden binnen de 48u

Gelieve de beschadigde zending en verpakking te bewaren tot de afhandeling van uw dossier.  Wij nemen binnen de 5 werkdagen met u contact op

 

Zending niet ontvangen (wel afgetekend volgens GLS)

 E-mail aan de service afdeling via service@plantyn.com

  1. Vermelding van het ordernummer en klantnummer
  2. Schriftelijke handtekeningbetwisting van de ontvanger
  3. Waarde van de zending (kopie factuur)
  4. Te melden binnen de 7 kalenderdagen (na leveringsdatum)