Voor iOmniwize-gebruikers Voor iOmniwize-gebruikers

Voor iOmniwize-gebruikers

1. Wanneer wordt onze school gemigreerd?

Het migratietraject wordt opgestart in de loop van schooljaar 2021-2022. Wanneer jullie school aan de beurt is, ontvangen jullie een e-mail van de procesbegeleider.

2. Worden onze gegevens bewaard of zullen we na de omschakeling alles kwijt zijn?

Alle gegevens worden bewaard. Belangrijk is wel dat elke iOmniwize-gebruiker op voorhand een Scoodle-account aanmaakt en dit Scoodle-account koppelt in het iOmniwize-profiel. Op het moment dat jullie school gemigreerd wordt, zullen wij alle gegevens (agenda, lesfiches, zorgformulieren...) via deze Scoodle-koppeling overzetten.

3. Worden scholen van een zelfde scholengemeenschap gelijktijdig gemigreerd?

Scholen van een SG die op een verschillend domein werken, kunnen afzonderlijk gemigreerd worden. Scholen van een SG die op een zelfde domein werken, moeten gelijktijdig gemigreerd worden.

4. Moet de beheerder van iOmniwize ook een Scoodle account aanmaken?

Ja!

5. Moeten leerkrachten die in verschillende scholen werken, ook verschillende accounts aanmaken in Scoodle?

De leerkracht kan dit zelf kiezen: per account in iOmniwize zou je eigenlijk een Scoodle account moeten aanmaken. Als de leerkracht ervoor kiest om die twee accounts verder apart te gebruiken dan zal hij/zij twee Scoodle accounts moeten aanmaken. Als de leerkracht ervoor kiest om naar één account te gaan voor beide scholen, dan maakt hij/zij één account aan en koppelt hij/zij die Scoodle account in de twee accounts van iOmniwize.

6. Mogen we bij het aanmaken van een Scoodle account hetzelfde e-mailadres en wachtwoord gebruiken als in iOmniwize?

Dit kan op voorwaarde dat dit een bestaand e-mailadres met inbox is.


7. Ik wil als directie een account aanmaken in Scoodle. Ik ben geen leerkracht en ook geen beheerder, maar kan niet kiezen voor directie. Hoe maak ik een account aan?

Je maakt als directie een account aan in Scoodle met als keuze 'leerkracht lager'. Als je in iOmniwize ‘admin’ was, dan zal jouw account na de migratie ook een ‘admin’ account worden in Scoodle.

 

8. Wat met de oude iOmniwize/ikKlik accounts na de omzetting? Gaan deze en hun inhoud verloren?

De Scoodle account wordt gelinkt aan de acccount in iOmniwize/ikKlik. Deze link is nodig om te kunnen achterhalen welke data aan de oude iOminiwize/ikKlik account hingen en aan welke nieuwe Scoodle account deze data moeten gehangen worden. In de oude database wordt niets verwijderd; er kan altijd teruggevallen worden op die gegevens.

9. Zetten jullie alle lesfiches om naar onze Scoodle account, of moeten we dat zelf doen?

Wij zetten al jouw gegevens uit iOmniwize/ikKlik om naar Scoodle. Daarom dat het belangrijk is dat het Scoodle-account gekoppeld wordt in iOmniwize/ikKlik.


10. Ik heb al een Scoodle account. Moet ik dan een nieuwe Scoodle account aanmaken om te koppelen in iOmniwize/ikKlik?

Als je al een Scoodle-account hebt, dan koppel je jouw bestaande Scoodle account in iOmniwize/ikKlik. Je hoeft dus geen nieuwe Scoodle-account aan te maken dan.

11. Ik heb al een Scoodle-account gekoppeld in iOmniwize/ikKlik. Moet ik die dan verwijderen en een nieuwe account aanmaken en koppelen?

Als je al een gekoppelde-Scoodle account hebt, moet je geen nieuwe account aanmaken en koppelen. Jouw gegevens zullen dan omgezet worden naar jouw bestaande Scoodle-account.


12. Ik heb al een Scoodle account gekoppeld, maar ik gebruik het mailadres waarmee ik destijds inlogde niet meer. Maak ik een nieuwe Scoodle account aan?

Als je dit Scoodle-account niet gebruikt, maak je best een nieuwe Scoodle-account aan met het mailadres dat je doorgaans gebruikt. Je koppelt dit nieuwe Scoodle account dan in iOmniwize/ikKlik. Jouw gegevens uit iOmniwize/ikKlik zullen dan overgezet worden naar deze nieuwe gekoppelde Scoodle-account.

13. Een leerkracht werkt niet meer op onze school. Kunnen wij dit account op inactief zetten?

De beheerder kan via iOminiwize – gebruikersbeheer een account op inactief zetten. Hiervoor klikt men op het groene vinkje dat bij de naam van de gebruiker staat. De gedeelde gegevens van deze gebruiker worden bij de migratie mee overgezet naar Scoodle Track.

14. Kunnen we leerlingen opvolgen vanuit de ZILL/OVSG/GO-doelen?

Ja, je kan leerlingen evalueren op leerplandoelen vanuit de agenda – tabje zorg.

15. Wordt er een back-up gemaakt van onze gegevens alvorens deze overgezet worden naar Scoodle Track?

Als een school aan de beurt is voor de migratie, worden de gegevens van die school eerst gemigreerd naar een testomgeving. Jullie krijgen dan als schoolteam gedurende een week te tijd om na te kijken of deze gegevens correct werden omgezet. Nadien volgt een definitieve migratie.

16. Worden er opleidingen voorzien na de migratie?

Om jullie wegwijs te maken binnen de zorgmodule en de werking hiervan toe te lichten, bieden we een gratis online opleiding aan. Aan de hand van verschillende instructievideo's leggen we stap voor stap uit hoe de zorgmodule werkt en hoe je van start gaat.

 

17. Zijn de mogelijkheden van het aanmaken van zorgtypes uitgebreid? (Multiple choice, open vraag, single choice, tabel,…)

Je kan kiezen voor volgende antwoordtypes: enkele lijn tekst, tekst met opmaak, single choice, multiple choice, tabel, keuzemenu

18. Worden alle zorgtypes die nu in iOmniwize/iKklik/iBegeleiding zitten mee overgezet naar Scoodle Track?

Ja deze zullen worden overgezet naar Scoodle Track.

 

Mochten er nog vragen zijn bij jullie team met betrekking tot het migratieproces, dan mogen die vragen gericht worden aan scoodletrack@plantyn.com.