Volgen
5) Zijn er van elke les oefeningen?

Bij elke les waar een digitale oefening zinvol is, komt die automatisch volgens de jaarplanning. Je moet hier als leerkracht niets voor doen, ook geen taak voor klaarzetten.

Bij De Wiskanjers en De Taalkanjers (voor spelling en taalbeschouwing) zijn er oefeningen op drie niveaus.

Bij Wereldkanjers zijn er geen oefeningen per les, maar per thema zijn er extra woordenschatoefeningen en oefeningen ter voorbereiding op de toets.