Handleiding rapport Scoodle Track voor leerkrachten Handleiding rapport Scoodle Track voor leerkrachten

Handleiding rapport Scoodle Track voor leerkrachten

1. Toetsen toevoegen voor je klas(sen)

Via ‘Klassen

Ga naar Klassen.

Kies de betreffende klas (indien meerdere) en klik op Taken en toetsen.

Kies daar voor Manuele toetsen en klik op Nieuwe toets.

mceclip0.png

Je kan hier een (toets)titel en desgewenst ook een beschrijving toevoegen en dit als concept opslaan.  Als je dezelfde toets wil voor verschillende klassen, kan je dat hier ook aanvinken. 

mceclip0.png

mceclip1.png

Wil je ook punten, attitudes en/of ratings toevoegen, dan dien je een leergebied, domein en eventueel subdomein te selecteren.

Kiezen tot welk rapport de toets behoort mag, maar kan ook steeds nog achteraf.

Klik op Voeg punten toe.

mceclip2.png

Dit doe je door op de knop 'Voeg punten toe' te klikken. Afhankelijk van hoe jouw beheerder de leergebieden heeft ingesteld, kan je leerlingen op verschillende manieren evalueren.

  • Met punten: hierbij moet je een maximum score ingeven, kan je de resultaten laten herberekenen naar een zelfgekozen maximum dat zal getoond worden op het rapport en gebruikt voor de berekening en kan je een norm ingeven.
  • Met attitudes: hierbij kies je een behaalde attitude uit een reeks vooropgestelde attitudes.
  • Met ratings: hierbij kan je een rating geven (vaak sterren, maar afhankelijk van jouw beheerder). Hover over de behaalde rating en klik om toe te passen.

Selecteer je leerlingen door bovenaan 'alle leerlingen' aan te vinken.

Heb je een toets/evaluatie maar voor een kleine groep leerlingen toegepast? Selecteer enkel de gewenste  leerlingen . Zo wordt de toets niet op het rapport van de andere leerlingen getoond.

Was een leerling ziek/afwezig/vrijgesteld of heeft hij/zij deze de toets niet afgelegd, maar wil je deze wel op het rapport tonen? Dan kan je dit selecteren via het icoon  naast de resultaten.

Wil je extra commentaar of feedback geven bij een leerling? Klik dan op het tekstballonnetje.

Werden er bepaalde maatregelen genomen voor een leerling? Dan kan je deze toevoegen via het linker-icoon. De maatregelen stromen ook door naar het zorgdossier van een leerling.

Afhankelijk van hoe jouw beheerder dit heeft ingesteld, worden maatregelen en opmerkingen al dan niet op het rapport getoond. Worden ze niet getoond? Contacteer dan jouw beheerder om te zien of dit correct werd ingesteld.

Je kan ook een ‘opmerking’ toevoegen, dan verschijnt de toets ook op het rapport met de opmerking en eventuele reden.

mceclip3.png

Je kan ook de maatregel vermelden.  Via de zoekbalk kan je deze makkelijk terugvinden.  Je vindt enkel die maatregelen terug die je beheerder heeft ingesteld voor jouw klas/school.

mceclip5.png

De toetsen die je via 'Klassen' hebt ingegeven zal je terugvinden als je naar 'Rapporten' gaat.  

 

Toetsen toevoegen via ‘Mijn rapporten

Ga naar Rapport.

Kies Mijn rapporten en Actief.

Klik op het potlood rechts naast het gewenste rapport.

mceclip1.png

Vind je hier geen rapporten of niet het gewenste rapport ? Dan heeft je beheerder er nog geen (of het gewenste nog niet) actief gezet of heb je niet de juiste rechten gekregen.

Bij ‘gemigreerd’ vinden scholen die gemigreerd zijn vanuit iOmniwize de gemigreerde rapporten van de leerlingen.

mceclip5.png

Links zie je de toetsen die reeds aan het rapport zijn gekoppeld.

De kolom rechts bevat niet gekoppelde toetsen en deze kan je via de plus (+) verplaatsen naar links.

Via Voeg een nieuwe toets toe kan je eenvoudig nieuwe toetsen toevoegen aan het rapport. Wanneer je op deze knop klikt, krijg je dezelfde mogelijkheden die je hebt bij KlassenManuele toetsen.

Toetsen aanpassen kan enkel bij Mijn klassen.

Wanneer alle toetsen aan het rapport zijn toegevoegd, klik dan op Opslaan.

mceclip6.png

Je kan achteraf nog steeds extra toetsen toevoegen of wijzigingen aanbrengen.

Je dient dan uiteraard opnieuw te berekenen.

 

Evalueer je leergebieden en (sub)domeinen met attitudes en ratings 

Naast evalueren op manuele toetsen laten we je ook toe om de leergebieden en (sub)domeinen zelf te evalueren via attitudes en/of ratings in stap 2 van het rapport te berekenen.

Dit kan je enkel doen op voorwaarde dat jouw beheerder voor bepaalde vakken dit evaluatie type heeft ingevuld en de instellingen van het rapport zo opgezet zijn dat je zo kan evalueren. Is dit niet het geval? Dan bespreek je dit best met jouw beheerder.

In dit scherm zie je aan de linkerkant een overzicht van de leergebieden/domeinen/subdomeinen die je kan evalueren. Als je een leergebied selecteert, zie je in het centrale overzicht de leerlingen per (sub)domein (of enkel van het leergebied als er geen (sub)domeinen ingesteld zijn) en kan je hen hier evalueren.

Om het evalueren sneller te doen verlopen, kan je via de lijn ‘Alle leerlingen’ een resultaat kiezen dat ingevuld wordt voor elke leerling. Zo hoef je niet telkens elke leerling individueel te evalueren als de resultaten algemeen gezien vaak hetzelfde zijn.

Let wel op dat als er geen resultaat gekozen wordt en er ook geen toetsen aan verbonden zijn, de leergebieden of (sub)domeinen niet mee berekend en getoond worden op het rapport.

De ingegeven evaluaties kan je ook in de volgende stap nog aanpassen per leerling op het rapport. Dit via de turquoise bolletjes naast een leergebied of (sub)domein.

 

Evalueren op (sub)domeinen in plaats van toetsen

Hoe kan je deze functionaliteit op een vlotte manier gebruiken? Stel: voor een bepaald vak evalueer je telkens op dezelfde items of zinnen, dan kan je deze instellen als (sub)domeinen binnen een leergebied en hoef je zo nooit toetsen aan te maken voor verschillende klassen.

Bijvoorbeeld als LO leerkracht evalueer je telkens op…

Je beheerder kan dit aanpassen bij Geavanceerde instellingen.

2. Het rapport berekenen

Klik bovenaan op Berekenen.

mceclip7.png

Het rapport wordt berekend.

Wanneer er opnieuw  toetsen werden toegevoegd en ook bij andere aanpassingen, dient het rapport herberekend te worden. Je krijgt de waarschuwing Te herberekenen.

mceclip8.png

 

3. Besluiten ingeven

Na het berekenen is het mogelijk om feedback in te voeren. Dit kan per rapport, per leergebied en per domein als je beheerder deze mogelijkheden heeft voorzien.

mceclip9.png

Je ziet nu de rapporten zoals ze zullen worden afgedrukt.

Rechts vind je de namen van de leerlingen. Je kan de gewenste leerling aanklikken of de leerlingen in chronologische volgorde van feedback voorzien. Je kan dit doen door te klikken op Voeg feedback toe. De verschillende mogelijkheden worden dan één voor één weergegeven. Of je kan gewoon scrollen naar het gewenste Besluitvak.

mceclip10.png

Via het persoonsicoontje naast het algemeen besluit ga je vlot naar de volgende leerling.

Wanneer je alle gewenste feedback hebt toegevoegd, ga je via het pijltje (>) bovenaan naar stap 4/4.

mceclip11.png

 

4. Het rapport afdrukken

In deze stap kan je de rapporten afdrukken. Voor de hele klas, per leerling of een aantal geselecteerde leerlingen.  Indien je daar de rechten toe kreeg van je beheerder, kan je het rapport ook als een formulier aan  het zorgdossier van je leerlingen toevoegen.  

 

mceclip6.png

mceclip12.png

Standaard staan alle leerlingen van de klas aangevinkt maar je kan dit makkelijk aanpassen en zelf leerlingen selecteren. Je kan ook kiezen om correct recto-verso te printen.

Na het klikken op Print, wordt een PDF gegenereerd.

Bij een reeds berekend rapport, kan je via het bladicoon achteraan meteen printen en hoef je de  verschillende stapjes niet terug te doorlopen.

Heb je het antwoord op jouw vraag niet gevonden? Neem dan via dit formulier contact met ons op en we helpen jou zo snel mogelijk verder.