Handleiding rapport Scoodle Track voor leerkrachten Handleiding rapport Scoodle Track voor leerkrachten

Handleiding rapport Scoodle Track voor leerkrachten

1. Toetsen toevoegen voor je klas(sen)

Via ‘Klassen

Ga naar Klassen.

Kies de betreffende klas (indien meerdere) en klik op Taken en toetsen.

Kies daar voor Manuele toetsen en klik op Nieuwe toets.

mceclip0.png

Je kan hier een (toets)titel en desgewenst ook een beschrijving toevoegen en dit als concept opslaan.

mceclip1.png

Wil je ook punten, attitudes en/of ratings toevoegen, dan dien je een leergebied, domein en subdomein te selecteren.

Kiezen tot welk rapport de toets behoort mag, maar kan ook steeds nog achteraf.

Klik op Voeg punten toe.

mceclip2.png

Naargelang wat de beheerder voor dit domein heeft ingesteld, kan je punten, attitudes, rating en/of opmerkingen ingeven. Alle combinaties zijn dan mogelijk:

  • alleen punten
  • punten en opmerking
  • enkel attitude of enkel rating of een combinatie van punten attitude, rating en opmerking

Wanneer je kiest voor punten, dien je een maximum in te geven. Je kan laten herberekenen en voor jezelf een norm ingeven.

Een leerling die een toets niet heeft afgelegd, wordt uitgevinkt.

Laat je ‘reden’ staan dan verschijnt de toets niet op het rapport.

Kies je voor ‘ziekte’ of ‘afwezig’, dan komt de titel (omschrijving) op het rapport met de vermelding ziekte/afwezig.

Je kan ook een ‘opmerking’ toevoegen, dan verschijnt de toets ook op het rapport met de opmerking en eventuele reden.

mceclip3.png

Via ‘Mijn rapporten

Ga naar Rapport.

Kies Mijn rapporten en Actief.

Klik op Bewerk rapport naast het gewenste rapport.

mceclip4.png

Vind je hier geen rapporten of niet het gewenste rapport ? Dan heeft je beheerder er nog geen (of het gewenste nog niet) actief gezet of heb je niet de juiste rechten gekregen.

Bij ‘gemigreerd’ vinden scholen die gemigreerd zijn vanuit iOmniwize de gemigreerde rapporten van de leerlingen.

mceclip5.png

Links zie je de toetsen die reeds aan het rapport zijn gekoppeld.

De kolom rechts bevat niet gekoppelde toetsen en deze kan je via de plus (+) verplaatsen naar links.

Via Voeg een nieuwe toets toe kan je eenvoudig toetsen toevoegen aan het rapport. Wanneer je op deze knop klikt, krijg je dezelfde mogelijkheden die je hebt bij KlassenManuele toetsen.

Toetsen aanpassen kan enkel bij Mijn klassen.

Wanneer alle toetsen aan het rapport zijn toegevoegd, klik dan op Opslaan.

mceclip6.png

Je kan achteraf nog steeds extra toetsen toevoegen of wijzigingen aanbrengen.

Je dient dan uiteraard opnieuw te berekenen.

 

2. Het rapport berekenen

Klik bovenaan op Berekenen.

mceclip7.png

Het rapport wordt berekend.

Wanneer er opnieuw  toetsen werden toegevoegd en ook bij andere aanpassingen, dient het rapport herberekend te worden. Je krijgt de waarschuwing Te herberekenen.

mceclip8.png

 

3. Besluiten ingeven

Na het berekenen is het mogelijk om feedback in te voeren. Dit kan per rapport, per leergebied en per domein als je beheerder deze mogelijkheden heeft voorzien.

mceclip9.png

Je ziet nu de rapporten zoals ze zullen worden afgedrukt.

Rechts vind je de namen van de leerlingen. Je kan de gewenste leerling aanklikken of de leerlingen in chronologische volgorde van feedback voorzien. Je kan dit doen door te klikken op Voeg feedback toe. De verschillende mogelijkheden worden dan één voor één weergegeven. Of je kan gewoon scrollen naar het gewenste Besluitvak.

mceclip10.png

Via het persoonsicoontje naast het algemeen besluit ga je vlot naar de volgende leerling.

Wanneer je alle gewenste feedback hebt toegevoegd, ga je via het pijltje (>) bovenaan naar stap 3/3.

mceclip11.png

 

4. Het rapport afdrukken

In deze stap kan je de rapporten afdrukken. Voor de hele klas, per leerling of een aantal geselecteerde leerlingen.

mceclip12.png

Standaard staan alle leerlingen van de klas aangevinkt maar je kan dit makkelijk aanpassen en zelf leerlingen selecteren. Je kan ook kiezen om correct recto-verso te printen.

Na het klikken op Print, wordt een PDF gegenereerd.

Bij een reeds berekend rapport, kan je via de drie puntjes (...) meteen printen en hoef je de  verschillende stapjes niet terug te doorlopen.

mceclip13.png

Heb je het antwoord op jouw vraag niet gevonden? Neem dan via dit formulier contact met ons op en we helpen jou zo snel mogelijk verder.