Safe Exam Browser (SEB) voor Windows opent een browservenster zonder navigatiefuncties en vergrendelt de computer in een kioskmodus, zodat niet naar andere toepassingen kan worden overgeschakeld of SEB niet voortijdig kan worden afgesloten.
SEB maakt veilige examens mogelijk op onbeheerde computers, zoals de eigen laptops van studenten, maar ook in beheerde omgevingen.

 

 

Stap 1: Installeer Safe Exam Browser

Safe Exam Browser voor Windows, macOS en iOS kan je vinden via https://safeexambrowser.org/download_en.html

 

Stap 2: Open SEBConfigTool

Navigeer naar de applicatie SEBConfigTool en klik op het bestand.

mceclip1.png

Stap 3: General settings

Vul in het tabblad eerste tabblad ‘General’ de settings als volgt in:

  • Start url: https://apps.plantyn.com/atlas (voorbeeld: De digitale atlas)
  • Administrator password: Plantyn001.
  • ‘Allow user to quit SEB’: optie uitvinken
  • Quit password: Polaris (voorbeeld)

mceclip0.png

 

Stap 4: ‘Config file’ settings

  • Ga naar het tweede tabblad.
  • Selecteer daar ‘starting an exam’. (i.p.v. configuring a client)

mceclip0.png

 

Stap 5: ‘User interface’ settings

  • Ga naar het derde tabblad.
  • Selecteer bij ‘Browser view mode’ voor ‘Use full screen mode’.

mceclip1.png

 

Stap 6: Save settings

Bewaar je configuratie in het menu via File > Save settings as

mceclip2.png

 

Stap 7: Deel met leerlingen

Deel het bewaarde configuratiebestand met je leerlingen.