Bevat de digitale Plantyn Algemene Wereldatlas meer kaarten dan de papieren Wereldatlas? Bevat de digitale Plantyn Algemene Wereldatlas meer kaarten dan de papieren Wereldatlas?

Bevat de digitale Plantyn Algemene Wereldatlas meer kaarten dan de papieren Wereldatlas?

De digitale atlas zal inderdaad extra kaarten bevatten die niet in de papieren uitgave voorkomen. Ook kaarten uit vorige edities – handig om data te vergelijken – worden nog toegevoegd. Deze extra kaarten zijn makkelijk te herkennen door een specifiek label ‘alleen digitaal’.