In de eindtermen worden het broeikaseffect en de koolstofkringloop zowel bij de feitelijke als de conceptuele kennis vernoemd met kleine verschillen tussen de finaliteiten.

Doorheen de verschillende thema’s wordt er meermaals functioneel de link gelegd met het broeikaseffect en de koolstofkringloop. Beide krijgen daarom een prominente plaats in de Wolk, in een aparte kijkwijzer ‘Hoe interpreteer ik de koolstofcyclus en het broeikaseffect?’