Welke thema’s komen in Polaris voor de tweede graad aan bod? Welke thema’s komen in Polaris voor de tweede graad aan bod?

Welke thema’s komen in Polaris voor de tweede graad aan bod?

Polaris 3

Polaris 4

Thema WWW

 • Netwerken en stromen
 • Economie
 • Globalisering
 • Internationale samenwerking
 • België in de wereld

Thema Thermostad

 • Stedelijke structuren
 • Sociale kenmerken
 • Sociale segregatie
 • Hitte-eilandeffect
 • Klimaatadaptatie

Tussen groen en grijs

•       Demografisch transitiemodel

•       Evolutie wereldbevolking

•       Casestudy Nigeria, België en Japan

•       Systeemdenken

Thema De druppel

 • Beschikbaarheid water en waterverbruik
 • Uitdagingen door waterschaarste
 • Uitdagingen door wateroverlast

Thema Megolopolitis

•       Verstedelijking

•       Bevolkingstoename

•       GIS-viewers

•       Push- en pullfactoren

Thema Tussen droom en drama

 • Migratiestromen
 • Kenmerken van migratie
 • Motieven van migranten
 • Global North en Global South
 • Systeemdenken

Thema No Waste to Waste

 • Energie en energieverbruik
 • Energietransitie
 • Grondstoffenstromen
 • Productie
 • Afvalstromen
 • Industriële landschap en erfgoed
 • Duurzaamheid

Thema De hete adem van het klimaat

 • (Versterkte) broeikaseffect
 • Koolstofkringloop
 • Stralingsbalans, energieomzetting, albedo
 • Opwarming atmosfeer
 • Oorzaken en gevolgen van klimaatverandering
 • Systeemdenken

Thema Door de bonen het bos niet meer zien

•       Landbouw in de wereld

•       Veranderingen in landbouw

•       Ontbossing

•       Bevolkingsevolutie

•       Eerlijke handel

•       Koolstofkringloop

•       Systeemdenken

Thema Expeditie Transitie

 • Synthesethema Polaris graad 2
 • Ecologische voetafdruk en eerlijke aarde-aandeel
 • Menselijke ontwikkelingsindex
 • Donutmodel
 • Transitie naar duurzame wereld
 • Systeemdenken