Is er een jaarplan bij BUZZ? Is er een jaarplan bij BUZZ?

Is er een jaarplan bij BUZZ?

Zeker. In Scoodle vind je een modeljaarplan dat je in Smartschool kan importeren. 

We bieden daarnaast ook een matrix in Excel aan vanuit de eindtermen, met een oplijsting van alle leerplandoelen (per boek) en aangevinkt in welk hoofdstuk deze aan bod komen. We vermelden ook de overkoepelende doelen van het gemeenschappelijk funderend leerplan (GFL) en het gemeenschappelijk leerplan ICT (GLI).