BUZZ &Trade: kan informatica apart gegeven worden? BUZZ &Trade: kan informatica apart gegeven worden?

BUZZ &Trade: kan informatica apart gegeven worden?

Dat zou zeker kunnen, uiteraard in overleg met collega’s. Wanneer theorie is aangebracht, kan de collega informatica hierop toepassingen gaan doen in de computerklas. Dat kan Excel zijn, maar net zo goed een oefening die als presentatie wordt gevraagd of een opdracht waarbij leerlingen een presentatie, infographic of poster maken of cijfergegevens online opzoeken. We bieden kijkwijzers, instructiefilmpjes, ICT-fiches aan als ondersteuning voor de ICT-vaardigheden.