Hoe worden de ICT-vaardigheden bijgebracht in BUZZ @Work? Hoe worden de ICT-vaardigheden bijgebracht in BUZZ @Work?

Hoe worden de ICT-vaardigheden bijgebracht in BUZZ @Work?

We koppelen ICT-vaardigheden aan oefeningen en opdrachten. Ze worden dus toegepast doorheen de leerinhouden.  
Het thema ICT biedt volop ondersteuning bij ICT-vaardigheden, geclusterd in verschillende onderdelen. Online zijn er nog extra toepassingen, zodat leerlingen voldoende ondersteund worden bij het verwerven van de ICT-vaardigheden. Zo moeten de leerlingen geen apart boek aankopen.  
Het ICT-thema wordt online aangeboden. Op die manier kunnen jij en je leerlingen er altijd over beschikken. Dit maakt ook het overleg en verdelen met collega’s veel makkelijker.