Welke uitgaven van T-explore zijn bedoeld voor het derde jaar en welke voor het vierde? Welke uitgaven van T-explore zijn bedoeld voor het derde jaar en welke voor het vierde?

Welke uitgaven van T-explore zijn bedoeld voor het derde jaar en welke voor het vierde?

Mechanica 

Je kan er voor kiezen (vrij schoolkeuze!) om  

  • Bewegingsleer volledig in het 3de jaar te zien en de overige modules in het 4de jaar, 
    of 
  • ook al een deel uit Krachten te geven in het 3de jaar en dus een stukje Bewegingsleer door te schuiven naar het 4de jaar.  

Elektriciteit 

  • Gelijkstroomkringen is voor het 3de jaar in richtingen waar ook Elektrostatica en –magnetisme moet gegeven worden. Dit laatste is dan voor het 4de jaar. 
  • Waar Elektrostatica en –magnetisme niet aan bod moet komen, kan Gelijkstroomkringen verspreid worden over 3de en 4de jaar.