Welke uitgaven van Let’s Connect zijn er voor de doorstroomfinaliteit? Welke uitgaven van Let’s Connect zijn er voor de doorstroomfinaliteit?

Welke uitgaven van Let’s Connect zijn er voor de doorstroomfinaliteit?

Voor de doorstroomfinaliteit voorzien wij twee uitgaven. Deze uitgaven zijn conform de eindtermen van de doorstroomfinaliteit. Het verschil tussen de twee boeken werd enerzijds gemaakt op basis van het leerlingenprofiel, anderzijds op basis van de leerplannen van het katholiek net.

Geef je les in het katholiek net, dan kun je je keuze bepalen op basis van de leerplandoelen.
Dan kies je in de tweede graad Let’s Connect DO voor de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen en Let’s Connect DG voor de domeingebonden doorstroomrichtingen.

Geef je les in een ander onderwijsnet, dan kun je een keuze maken op basis van het leerlingenprofiel. We wijzen je graag door naar de webinar waarin we heel concreet toelichten op welke manier we rekening hebben gehouden met de leerlingenprofielen.

Online vind je aanvullend bij Let’s Connect DO het extra materiaal rond de cesuurdoelen voor de studierichting Moderne talen.