Op welke manier is er in Coup de Cœur aandacht voor feed-up/feedback/feed forward? Op welke manier is er in Coup de Cœur aandacht voor feed-up/feedback/feed forward?

Op welke manier is er in Coup de Cœur aandacht voor feed-up/feedback/feed forward?