Wat is het verschil in aanpak tussen Epic Doorstroomfinaliteit en Epic Dubbele Finaliteit? Wat is het verschil in aanpak tussen Epic Doorstroomfinaliteit en Epic Dubbele Finaliteit?

Wat is het verschil in aanpak tussen Epic Doorstroomfinaliteit en Epic Dubbele Finaliteit?

De aanpak van Epic voor de doorstroomfinaliteit en de dubbele finaliteit verschilt grondig. Voor elke doelgroep is door een apart auteursteam een specifiek concept uitgewerkt, met eigen accenten.

 • Werken met bronnen:
  • De uitgave voor de doorstroomfinaliteit werkt sterk inductief vanuit bronnen en bevat meer en uitdagende tekstbronnen.
  • De uitgave voor de dubbele finaliteit biedt historische context om complexere leerstof aan te brengen en laat het bronnenonderzoek (meer visuele bronnen en eenvoudigere tekstbronnen) daarop aansluiten.
 • Thematische aanpak:
  • De uitgave voor de doorstroomfinaliteit behandelt meer abstracte leerinhouden.
  • De uitgave voor de dubbele finaliteit kiest voor een concrete insteek die nauwer aansluit bij de leefwereld van de leerlingen. Er worden ook andere onderwerpen behandeld.
 • Structuur:
  • De uitgave voor de doorstroomfinaliteit bundelt nog steeds bronnen en opdrachten, maar die zijn over meerdere pagina’s verspreid. De hoofdstukken zijn ook langer.
  • Voor de dubbele finaliteit is de structuur met links bronnen en rechts opdrachten behouden en zijn de hoofdstukken korter.
 • Leerlijnen:
  • De leerlingen van de doorstroomfinaliteit doorlopen het traject leren schematiseren in het derde jaar en leren synthetiseren in het vierde jaar.
  • In de dubbele finaliteit loopt de leerlijn leren schematiseren over de volledige tweede graad en start de leerlijn leren samenvatten in de derde graad.