Welke leervaardigheden worden ontwikkeld in Epic? Welke leervaardigheden worden ontwikkeld in Epic?

Welke leervaardigheden worden ontwikkeld in Epic?

In de tweede graad start Epic met twee specifieke leerlijnen: leren schematiseren en leren samenvatten.

De leerlingen van de doorstroomfinaliteit doorlopen de leerlijn leren schematiseren in het derde jaar en de leerlijn leren samenvatten in het vierde jaar.

De leerlingen van de dubbele finaliteit werken tijdens de tweede graad aan de leerlijn leren schematiseren en starten in de derde graad met de leerlijn leren samenvatten.

Elke leerlijn bestaat uit vijf stappen die helder en herkenbaar zijn uitgewerkt in het leerlingmateriaal.
Zo groeien je leerlingen naar meer zelfstandigheid en krijgen ze een stevige basis om hogere studies aan te vatten.