Voorzien jullie examenvragen bij Epic? Voorzien jullie examenvragen bij Epic?

Voorzien jullie examenvragen bij Epic?

Per hoofdstuk biedt Epic een zeer uitgebreide reeks vragen aan.
Daarmee kan je zelf zowel toetsen als examens samenstellen op maat van je doelgroep, rekening houdende met de doelstellingen voor Doorstroomfinaliteit domeinoverschrijdend, Doorstroomfinaliteit domeingebonden of dubbele finaliteit en het niveau van je leerlingen.
Bij elke vraag vermelden we de eindterm en het leerplandoel dat getoetst wordt.