Voor welke richtingen is WACO geschikt? Voor welke richtingen is WACO geschikt?

Voor welke richtingen is WACO geschikt?

We hebben een duidelijk overzicht gemaakt van welke WACO-uitgave geschikt is voor welke richting. Je vindt het overzicht hier.

WACO Biologie 1u

Grieks-Latijn

Latijn

Moderne talen

Economische wetenschappen

Humane wetenschappen

Technologische wetenschappen

Bouwwetenschappen

Sport (enkel WACO Bio 3 deel anatomie – zonder homeostase)

WACO Biologie 2u

Natuurwetenschappen

Sportwetenschappen

Biotechnische wetenschappen

WACO Chemie 1u

Grieks-Latijn

Latijn

Moderne talen

Economische wetenschappen

Humane wetenschappen

Bouwwetenschappen

Plant-, dier- en milieutechnieken (niet leerplandekkend)

WACO Chemie 2u

Natuurwetenschappen

Sportwetenschappen

Technologische wetenschappen

Biotechnische wetenschappen

Biotechnieken (niet leerplandekkend)

WACO Fysica 1u

Grieks-Latijn

Latijn

Moderne talen

Economische wetenschappen

Humane wetenschappen

WACO Fysica 2u

Natuurwetenschappen

Sportwetenschappen

Biotechnische wetenschappen (extra thema’s online via Scoodle)

WACO Natuurwetenschappen 3u

Bedrijfswetenschappen

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Architecturale en beeldende vorming

Beeldende en audiovisuele vorming

Dans

Muziek

Woordkunst-drama