Zijn er voldoende oefenkansen voorzien in WEZO? Zijn er voldoende oefenkansen voorzien in WEZO?

Zijn er voldoende oefenkansen voorzien in WEZO?

De leerlingen kunnen oefenen op verschillende momenten in hun leerproces, in het boek en/of digitaal: 

  • Voorkennis wordt geactiveerd in het boek. 
  • Een remediëringstraject is beschikbaar online voor wie de voorkennis onvoldoende beheerst. 
  • Kennisverwerving gebeurt met ontdekkende opdrachten.  
  • Die nieuwe kennis wordt ingeoefend in het boek aan de hand van oefeningen op 3 niveaus.  
  • Per thema is er online ook een adaptief leerpad voorzien met extra oefeningen over de nieuwe leerstof om de leerstof verder in te oefenen, te herhalen of te remediëren.