Hoe wordt er in WEZO gewerkt aan differentiatie? Hoe wordt er in WEZO gewerkt aan differentiatie?

Hoe wordt er in WEZO gewerkt aan differentiatie?