Als je de werkbundels aankoopt van YOU., komen dan alle leerplandoelen aan bod? Als je de werkbundels aankoopt van YOU., komen dan alle leerplandoelen aan bod?

Als je de werkbundels aankoopt van YOU., komen dan alle leerplandoelen aan bod?

Daar mag je gerust in zijn. Wij waken erover dat alle doelen en eindtermen aan bod komen. Aangezien het een graadsplan is, komen sommige doelen in het derde jaar aan bod en andere in het vierde jaar. We voorzien voor jou een handig overzicht met alle doelen en eindtermen. Zo kun je makkelijk nagaan met welke activiteit je aan welke doelen werkt.